PC Pool B.V.

Informatie voor automatiseringsexperts

PC Pool is aktief binnen de Nederlandse markt als onafhankelijk softwarehouse gespecialiseerd in PC expertise. Onze activiteiten zijn, geheel in overeenstemming met de ontwikkelingen in het kader van de flexibilisering van de arbeidsmarkt, gericht op dienstverlening in de automatisering op een zo breed mogelijke wijze.

Wij zijn steeds op zoek voor onze opdrachtgevers, meest grote bedrijven in Nederland met een interne automatiseringsafdeling, naar ervaren en zeer ervaren automatiseringsdeskundigen alsmede net afgestudeerden die hun pas verworven kennis in de praktijk willen brengen.

PC Automatisering

Wij hebben ons gespecialiseerd in het groeiende segment van de PC automatisering. De PC technologie is sterk in ontwikkeling en maakt allerlei nieuwe toepassingen mogelijk. De PC wordt dan ook, zowel zelfstandig, als aanvullend op mainframe en minisystemen, een steeds belangrijker automatiserings-instrument.

Dit heeft er inmiddels toe geleid dat de totale investering in PC automatisering, die van andere systemen heeft overtroffen en dat er een aantal nieuwe specialismen zijn ontstaan, zoals bijvoorbeeld lanbeheerder en begeleider persoonlijk computergebruik.

Toepassingsgebieden

Deze veranderingen resulteren in een groeiende behoefte aan PC deskundigheid op diverse nivo's en op een groot aantal verschillende gebieden. Voorbeelden hiervan zijn kantoorautomatisering, kleinschalige systeem-ontwikkeling (het bouwen van relatief kleine en eenvoudige systemen voor stand-alone gebruik of in kleine netwerken), informatiecentra (afdelingen binnen bedrijven die ondersteuning bieden aan eindgebruikers) en het ontwikkelen van complexe client-server applicaties.

Werving en selectie

De PC omgeving vraagt een geheel eigen aanpak om de juiste expertise, in de juiste vorm op de juiste plaats te krijgen. De activiteiten van PC Pool concentreren zich op het zoeken van PC deskundigen voor bedrijven die op zoek zijn naar PC expertise. Daartoe beschikt PC Pool over een geautomatiseerd systeem, waarin ook jouw kennis en ervaring gedetailleerd kan worden opgenomen. Indien zich een geschikte vacature voordoet, zullen wij eerst contact met je opnemen, alvorens we jou in contact brengen met onze opdrachtgever.

Wie wij zoeken

Wij zoeken automatiseringsdeskundigen op alle niveau's voor alle voorkomende functies. Wij bemiddelen zowel voor een vast dienstverband als voor de tijdelijke inzet van medewerkers voor detacheringsopdrachten en projecten. Zowel helpdesk medewerkers, adviseurs persoonlijk computergebruik, programmeurs, netwerkspecialisten, system engineers, projectleiders, consultants en projectmanagers kunnen reageren. Ook indien je niet direct beschikbaar bent voor een nieuwe baan of project, kun je je bij ons inschrijven.


Ben je geïnteresseerd, stuur dan je CV naar PC Pool, zie onze info pagina, of, liever nog per E-mail en dan bij voorkeur als CV Diskette® bestand.

 

Terug naar PC Pool homepage

Copyright © 2004 PC Pool B.V.
email: info@pcpool.nl.